Thuốc biệt dược, công dụng , cách dùng

Dùng toàn thân:

Dùng liều thấp nhất có hiệu suất cao và ngắn nhất, nếu hoàn toàn có thể .

Hạ huyết áp : Liều khởi đầu 2 – 5 mg ( 0,2 – 0,5 ml dung dịch 1 % ), tiêm dưới da hoặc tiêm bắp ; liều sau 1 – 10 mg nếu cần tuỳ theo cung ứng. Có thể tiêm tĩnh mạch chậm 100 – 500 microgam ( 0,1 – 0,5 ml dung dịch đã pha loãng 10 lần tức là 0,1 % ), tái diễn nếu cần sau tối thiểu 15 phút .

Hạ huyết áp nặng : Hoà 1 ống 10 mg trong 500 ml dung dịch glucose 5 % hoặc natri clorid 0,9 % ( được nồng độ 20 microgam / ml ), tiêm truyền tĩnh mạch với vận tốc khởi đầu tới 180 microgam / phút, rồi giảm dần tuỳ theo phân phối tới 30 – 60 microgam / phút .

Hạ huyết áp trong khi gây tê tuỷ sống : Dự phòng hạ huyết áp : 2 – 3 mg tiêm dưới da hoặc tiêm bắp 3 – 4 phút trước khi gây tê tuỷ sống. Điều trị hạ huyết áp đã xảy ra ở người lớn : Tiêm tĩnh mạch, liều bắt đầu 0,2 mg ; bất kể liều nào tiêm sau không được vượt quá liều trước 0,1 – 0,2 mg, và một liều đơn không được vượt quá 0,5 mg. Nhà sản xuất khuyến nghị liều 0,044 – 0,088 mg / kg tiêm bắp hoặc dưới da để điều trị hạ huyết áp trong gây tê tuỷ sống ở trẻ nhỏ .

Kéo dài thời hạn tê trong gây tê tuỷ sống : Có thể thêm 2 – 5 mg phenylephrin hydroclorid vào dung dịch gây tê .

Gây co mạch trong gây tê vùng : Theo đơn vị sản xuất, nồng độ thuốc tối ưu là 0,05 mg / ml ( 1 : 20 000 ). Chuẩn bị dung dịch gây tê bằng cách cứ 20 ml dung dịch thuốc tê thì thêm 1 mg phenylephrin .

Cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất : Để dứt cơn, tiêm tĩnh mạch nhanh ( trong vòng 20 – 30 giây ) liều khởi đầu khuyến nghị không được vượt quá 0,5 mg ; liều tiếp theo hoàn toàn có thể tăng thêm 0,1 – 0,2 mg phụ thuộc vào vào cung ứng về huyết áp của người bệnh. Huyết áp tâm thu không được cao quá 160 mmHg. Liều tối đa một lần 1 mg .

Nhỏ mắt:

Liều thường thì ở người lớn và thiếu niên :

Giãn đồng tử và co mạch : Nhỏ thuốc vào kết mạc 1 giọt dung dịch 2,5 % hoặc 10 %, lặp lại 1 giờ sau nếu cần .

Gây giãn đồng tử lê dài : Nhỏ vào kết mạc 1 giọt dung dịch 2,5 % hoặc 10 %, 2 – 3 lần mỗi ngày .

Viêm màng bồ đào có dính mống mắt sau ( điều trị hoặc dự trữ ) : Nhỏ vào kết mạc 1 giọt dung dịch 2,5 % hoặc 10 %, lặp lại 1 giờ sau nếu cần, nhưng không được vượt quá 3 lần / ngày. Có thể liên tục điều trị vào ngày sau nếu cần. Cũng hoàn toàn có thể dùng atropin sulfat và đắp gạc nóng nếu có chỉ định .

Mắt đỏ ( điều trị ) : Nhỏ vào kết mạc 1 giọt dung dịch 0,12 %, cách 3 – 4 giờ 1 lần khi cần .

Gây giãn đồng tử trước khi phẫu thuật : Nhỏ vào kết mạc 1 giọt dung dịch 2,5 % hoặc 10 % 30 – 60 phút trước khi phẫu thuật .

Gây giãn đồng tử để tiến hành chẩn đoán:

Đo khúc xạ : Nhỏ vào kết mạc 1 giọt thuốc làm liệt thể mi ; 5 phút sau, nhỏ 1 giọt dung dịch phenylephrin 2,5 %. Nhu cầu nhỏ thêm thuốc liệt thể mi và thời hạn chờ trước khi có liệt thể mi phụ thuộc vào vào thuốc liệt thể mi đã dùng .

Soi đáy mắt : Nhỏ vào kết mạc 1 hoặc 2 giọt dung dịch 2,5 % 15 – 30 phút trước khi soi, hoàn toàn có thể lặp lại sau khoảng chừng 10 – 60 phút nếu cần .

Soi võng mạc : Nhỏ thuốc vào kết mạc 1 giọt dung dịch 2,5 % .

Test làm trắng ( blanching test ) : Để phân biệt giữa viêm kết mạc và viêm mống mắt-thể mi, nhỏ thuốc vào mắt bị nhiễm khuẩn 1 giọt dung dịch 2,5 % ; 5 phút sau khi nhỏ thuốc, quan sát vùng trắng quanh rìa củng – giác mạc .

Liều trẻ em:

Giãn đồng tử và co mạch : Nhỏ vào kết mạc 1 giọt dung dịch 2,5 %, lặp lại 1 giờ sau nếu cần .

Làm giãn đồng tử lâu dài hơn : Nhỏ vào kết mạc 1 giọt dung dịch 2,5 %, ngày 2 – 3 lần .

Viêm màng bồ đào kèm dính phía sau ( điều trị ) : Nhỏ vào kết mạc 1 giọt dung dịch 2,5 %, lặp lại sau 1 giờ nếu cần. Có thể liên tục điều trị ngày sau. Nếu có chỉ đinh, hoàn toàn có thể dùng atropin sulfat và đắp gạc nóng .

Làm giãn đồng tử trước khi phẫu thuật : Nhỏ vào kết mạc 1 giọt dung dịch 2,5 % 30 – 60 phút trước khi phẫu thuật .

Làm giãn đồng tử để thực thi chẩn đoán :

Đo khúc xạ : Nhỏ vào kết mạc 1 giọt dung dịch atropin 1 % ; 10 – 15 phút sau, nhỏ 1 giọt dung dịch phenylephrin 2,5 %, và 5 – 10 phút sau nữa, 1 giọt thứ 2 dung dịch atropin 1 %. Trong vòng từ 1 đến 2 giờ, mắt đã sẵn sàng chuẩn bị để đo .

Soi đáy mắt, soi võng mạc, test làm trắng, mắt đỏ : Liều giống như so với người lớn .

Ghi chú : Không dùng dung dịch 10 % cho trẻ nhỏ. Không dùng dung dịch 10 % và 2,5 % cho trẻ sơ sinh đẻ nhẹ cân. Để tránh tai biến do tăng huyết áp ở trẻ nhỏ, chỉ nên dùng dung dịch tra mắt 0,5 %. Không nên dùng cho trẻ nhỏ dưới 1 tuổi .

Nhỏ mũi để giảm sung huyết mũi:

Người lớn và thiếu niên : Nhỏ 2 – 3 giọt ( hoặc phun sương ) dung dịch 0,25 – 0,5 % vào mỗi bên mũi, 4 giờ một lần nếu cần. Nếu ngạt mũi nhiều, lúc đầu hoàn toàn có thể dùng dung dịch 1 % .

Trẻ em:

Trẻ nhỏ cho tới 2 tuổi : Liều do thày thuốc chỉ định, tuỳ theo từng người bệnh .

2 – 6 tuổi : Nhỏ vào mỗi bên mũi 2 – 3 giọt dung dịch 0,125 – 0,16 %, 4 giờ một lần nếu cần .

6 – 12 tuổi : Nhỏ vào mỗi bên mũi 2 – 3 giọt hoặc phun sương dung dịch 0,25 %, 4 giờ một lần nếu cần. Không nên dùng dung dịch 0,5 % để nhỏ mũi cho trẻ dưới 12 tuổi. Nếu thiết yếu phải dùng thì cần được thầy thuốc theo dõi ngặt nghèo .

12 tuổi trở lên : Liều giống như liều người lớn .

Cách dùng

Thuốc hoàn toàn có thể tiêm dưới da, tiêm bắp ( dung dịch 1 % ), tiêm tĩnh mạch chậm ( dung dịch 0,1 % ), truyền tĩnh mạch ( 10 mg / 500 ml dung dịch glucose 5 % hoặc dung dịch natri clorid 0,9 % ) .

Dung dịch để nhỏ mắt ( 2,5 % – 10 % ) ; nhỏ mũi ( 0,125 % – 0,5 % )

Source: https://posteritalia.com
Category: medican

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply