Paracetamol Choay (Paracetamol 500mg)

Dạng bào chế này chỉ dùng cho người lớn và trẻ em cân nặng trên 25kg (khoảng 8 tuổi)

Người lớn và trẻ nhỏ cân nặng trên 50 kg ( tức khoảng chừng 15 tuổi trở lên ) ;
Liều thường dùng là một đến hai viên 500 mg uống mỗi lần, nếu cần hoàn toàn có thể uống lặp lại sau tối thiểu là 4 giờ .

Nói chung, không cần thiết dùng hơn 3 g paracetamol (tức 6 viên) mỗi ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp đau nặng, và theo lời khuyên bác sĩ của bạn, tổng liều có thể tăng đến 4g paracetamol (tức 8 viên) mỗi ngày.

Tuy nhiên :
– Liều paracetamol cao hơn 3 g / ngày cần có quan điểm của bác sĩ .
– Không khi nào được dùng hơn 4 g paracetamol mỗi ngày ( tính trên tổng thể những thuốc có chứa paracetamol ). Khoảng cách tối thiểu giữa hai lần uống là 4 giờ .
Trên trẻ nhỏ : liều dùng paracetamol phụ thuộc vào vào cân nặng của trẻ ; tuổi chỉ để tìm hiểu thêm ; và cần dùng dạng thuốc thích hợp hơn .
Liều khuyên dùng mỗi ngày của paracetamol vào lúc 60 mg / kg / ngày, chia uống trong 4 hoặc 6 lần, tức khoảng chừng 15 mg / kg mỗi 6 giờ hoặc 10 mg / kg mỗi 4 giờ .

Đối với trẻ em cân nặng từ 27 đến 40 kg: (khoảng 8 đến 13 tuổi): liều dùng là mỗi lần uống một viên 500 mg, nếu cần có thể lặp lại mỗi 6 giờ, nhưng không quá 4 viên mỗi ngày.

Đối với trẻ nhỏ cân nặng từ 41 đến 50 kg : ( khoảng chừng 12 đến 15 tuổi ) ; liều dùng là mỗi lần uống một viên 500 mg, nếu cần hoàn toàn có thể lặp lại mỗi 4 giờ, nhưng không quá 6 viên mỗi ngày .

Số lần uống thuốc

Uống thuốc theo một lịch trình đều đặn hoàn toàn có thể tránh được sự xê dịch của triệu chứng đau hoặc sốt .
Khoảng thời hạn giữa hai lần uống thuốc :

– Trẻ em phải được cho uống thuốc đều đặn, kể cả ban đêm, và tốt nhất là cách nhau 6 giờ, hoặc tối thiểu là 4 giờ;

– Người lớn phải uống những liều thuốc cách nhau tối thiểu là 4 giờ .

Trường hợp suy chức năng thận

Khi bị suy thận nặng ( độ thanh thải creatinine dưới 10 ml / phút ), khoảng cách giữa hai lần uống thuốc phải là 8 giờ, và tối thiểu cũng là 4 giờ. Liéu lượng paracetamol không hề vượt quá 3 g ( tức 6 viên ) mỗi ngày .

Source: https://posteritalia.com
Category: medican

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply