Đình chỉ và thu hồi “Dung dịch rửa tay Green Cross hương tự nhiên”

Ngày 1/11, Cục Quản lý Dược ( Bộ Y tế ) đã có công văn gửi Sở Y tế những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương và Công ty TNHH Green Cross Việt Nam ( địa chỉ : 28 Đại lộ Tự Do, KCN Nước Ta – Nước Singapore, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Tỉnh Bình Dương ), về việc đình chỉ lưu hành và tịch thu mỹ phẩm không đạt chất lượng .
Công văn nêu rõ địa thế căn cứ Thông tư số 06/2011 / TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế lao lý về quản trị mỹ phẩm ; Căn cứ công văn số 470 / VKNT-KHTH đề ngày 04/10/2021 của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.Hồ Chí Minh gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 0031 / VKN-KTMP2021 đề ngày 30/9/2021 về tác dụng kiểm nghiệm mẫu mỹ phẩm “ Dung dịch rửa tay Green Cross hương tự nhiên – 100 ml ” ( Số lô : 3F2921320 ; hạn dùng : 090624 ; Số đảm nhiệm Phiếu công bố mỹ phẩm : 187 / 19 / CBMP-BD ) do Công ty TNHH Green Cross Việt Nam sản xuất, mẫu mỹ phẩm nêu trên lấy tại Siêu thị MM Mega Market Bình Phú ( đường Bình Phú, phường 11, Q. 6, Thành Phố Hồ Chí Minh ) không cung ứng nhu yếu về số lượng giới hạn Methanol trong loại sản phẩm mỹ phẩm theo lao lý của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN .
Sản phẩm Dung dịch rửa tay Green Cross hương tự nhiên của Công ty TNHH Green Cross Việt Nam.Sản phẩm Dung dịch rửa tay Green Cross hương tự nhiên của Công ty TNHH Green Cross Việt Nam.Theo đó, Cục Quản lý Dược thông tin, đình chỉ lưu hành, tịch thu trên toàn nước lô mỹ phẩm “ Dung dịch rửa tay Green Cross hương tự nhiên – 100 ml ” ( Số lô : 3F2921320 ; hạn dùng : 090624 ; Số tiếp đón Phiếu công bố mỹ phẩm : 187 / 19 / CBMP-BD ) do Công ty TNHH Green Cross Việt Nam sản xuất .

Công ty TNHH Green Cross Việt Nam phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô mỹ phẩm nêu trên; tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định. Đồng thời, gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/11/2021.

Cục Quản lý Dược ý kiến đề nghị Sở Y tế tỉnh Tỉnh Bình Dương kiểm tra Công ty TNHH Green Cross Nước Ta trong việc chấp hành pháp lý về quản trị mỹ phẩm theo lao lý tại Thông tư số 06/2011 / TT-BYT ngày 25/1/2011 của Bộ Y tế pháp luật về quản trị mỹ phẩm và những pháp luật khác có tương quan. Trong đó, kiểm tra việc tiến hành mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng cung ứng theo pháp luật tại Nghị định số 93/2016 / NĐ-CP ngày 01/07/2016 của nhà nước lao lý về điều kiện kèm theo sản xuất mỹ phẩm ; kiểm tra nguồn gốc, chất lượng nguyên vật liệu sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm ( Acohol … ) .
Sở Y tế tỉnh Tỉnh Bình Dương cũng giám sát việc tịch thu lô mỹ phẩm không cung ứng pháp luật ; giải quyết và xử lý, xử phạt vi phạm theo lao lý hiện hành và báo cáo giải trình hiệu quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/11/2020 .
Sở Y tế những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương thông tin cho những cơ sở kinh doanh thương mại, sử dụng mỹ phẩm trên địa phận triển khai tịch thu lô mỹ phẩm vi phạm nêu trên ; kiểm tra, giám sát những đơn vị chức năng thực thi thông tin này ; giải quyết và xử lý những đơn vị chức năng vi phạm theo lao lý hiện hành. / .

Source: https://posteritalia.com
Category: medican

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply