KHOA DƯỢC

GIỚI THIỆU VỀ KHOA DƯỢC

I- BIÊN CHẾ

– Dược sĩ đại học:           02 (01 thạc sĩ; 01 chuyên khoa I)

Bạn đang đọc: KHOA DƯỢC

– Dược sĩ trung học : 06
– Dược tá : 01

II -CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA DƯỢC

Trưởng khoa : DS. Bùi Tố Quyên
Phó trưởng khoa : Ds. Nguyễn Thế Chung
Bệnh viện Da liễu Hà Nội thuộc Bệnh viện hạng II đầu ngành chuyên khoa Da liễu TP. Hà Nội. Khoa Dược Bệnh viện Da liễu Thành Phố Hà Nội với công dụng là khoa trình độ chịu sự chỉ huy trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện. Khoa Dược có tính năng quản trị và tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về hàng loạt công tác làm việc Dược trong Bệnh viện, nhằm mục đích bảo vệ phân phối rất đầy đủ, kịp thời thuốc, có chất lượng và tư vấn giám sát việc triển khai sử dụng thuốc bảo đảm an toàn, hài hòa và hợp lý .
Khoa Dược của Bệnh viện gồm có những bộ phận chính sau :
– Nghiệp vụ Dược .
– Kho và cấp phép .
– Thống kê dược .

– Dược lâm sàng, thông tin thuốc.

– Pha chế, kiểm nghiệm và trấn áp chất lượng thuốc .
– Quản lý hoạt động giải trí trình độ của nhà thuốc Bệnh viện .

III- NHIỆM VỤ KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI:

Nhiệm vụ chính của khoa là lập kế hoạch, đáp ứng thuốc, bảo vệ số lượng, chất lượng cho nhu yếu điều trị nhằm mục đích phân phối nhu yếu chẩn đoán, điều trị và những nhu yếu chữa bệnh khác ( chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa ) .
– Khoa có trách nhiệm, quản trị, theo dõi việc nhập thuốc, cấp thuốc cho nhu yếu điều trị và những nhu yếu đột xuất khác khi có nhu yếu .
– Là đầu mối tổ chức triển khai, tiến hành hoạt động giải trí của hội đồng thuốc và điều trị .
– Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “ Thực hành tốt dữ gìn và bảo vệ thuốc ”. Khoa có 04 kho thuốc được bảo vệ đúng nhu yếu dữ gìn và bảo vệ thuốc .
– Hệ thống khoa, phòng pha chế, nơi sản xuất, buồng cấp phép được sắp xếp thuận tiện cho việc luân chuyển và cấp phép .
Phòng pha chế thuốc được sắp xếp vị trí tương thích và bảo vệ theo nguyên tắc “ Thực hành tốt sản xuất thuốc ” .

Hiện tại khoa Dược Bệnh viện Da liễu Hà Nội pha chế 17 mặt hàng. Trong đó có những mặt hàng truyền thống của Bệnh viện, được sự tín nhiệm của người bệnh như: hỗn dịch Hồ nước, Hỗn dịch Hồ Tetra prednisolon,  Bạc nitrat 3%, Dd Acid Tricloaxetic 33%, Hỗn dịch lưu huỳnh, Dd Milian, Kem kẽm Oxyt 10%, Mỡ Salilic 5%…. Với các công dụng phổ biến.

Xem thêm: Bisolvon 8Mg

Source: https://posteritalia.com
Category: medican

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply